ఇంటికి పింక్ డోర్.. రూ.19 లక్షల ఫైన్ – YouSay Telugu
 • Cricket
 • Lifestyle
 • Health
 • Relationships
 • People
 • Recommended
 • Technology
 • Apps
 • Gadgets
 • Tech News
 • Telugu Movies
 • Hot Actress
 • Movie News
 • Reviews
 • ఇంటికి పింక్ డోర్.. రూ.19 లక్షల ఫైన్ – YouSay Telugu

  ఇంటికి పింక్ డోర్.. రూ.19 లక్షల ఫైన్

  © Envato representation

  ఎడిన్‌బర్గ్‌కు చెందిన మిరిండా డిక్సన్ తన ఇంటి తలుపులకు పింక్ కలర్ పెయింట్ వేసింది. కానీ ఆ రంగు వేసినందుకు ఎడిన్‌బర్గ్‌ సిటీ కౌన్సిల్ ఆమెకు రూ.19 లక్షల జరిమానా విధించింది. మిరిండా డిక్సన్ ఇటీవల ఓ ఇళ్లు కొనుగోలు చేసి, తలుపులకు పింక్ కలర్ వేసింది. కానీ ఎడిన్‌బర్గ్ నగరంలో ముందు తలుపునకు పింక్ కలర్ వేయకూడదు. అక్కడ ముందు తలుపులకు కేవలం తెలుపు రంగు మాత్రమే వేయాలి. అందుకే మిరిండా డిక్సన్ కు సిటీ కౌన్సిల్ జరిమానా విధించింది.

  Exit mobile version