మహారాష్ట్ర సీఎంగా షిండే, డిప్యూటీ సీఎంగా ఫడ్నవీస్ ప్రమాణం

© File Photo

Exit mobile version