హైదరాబాద్ లో జురాసిక్ పార్క్

dino world

హైదరాబాద్ లో చాలా పర్యాటక ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. కానీ ఎక్కువ మందికి ఈ తెలియని ఈ జురాసిక్ పార్క్ ఎక్కడుందో తెలుసా. ఉప్పల్ నుంచి 15 కి.మీ.ల దూరంలో బండ రావిరాల గ్రామంలో ఈ ‘డైనో వరల్డ్’ థీమ్ పార్క్ ఉంది. అంతరించిన డైనోసార్స్ గురించి కదిలే డైనోసార్లతో పిల్లలు, పెద్దలు ఎంజాయ్ చేసేలా దీనిని రూపొందించారు. వారాంతాల్లో కుటుంబంతో కలిసి సరదాగా గడిపేందుకు ఇది చక్కటి ప్రదేశం.

Exit mobile version